I. Въведение

Документа   съдържа  описание  на   техническите  изисквания   към устройствата,   свързани  в мрежата на Илюжън Нет ОOД, както и описание на предоставяните чрез далекосъобщителната мрежа услуги.

Информацията се предоставя съгласно въведената у   нас  Директива   1999/5/ЕС,   Закона   за   далекосъобщенията  и Наредбата   за   съществените

изисквания   и   оценяване   съответствието   на   радиосъоръженията   и   крайните далекосъобщителни устройства.

Спецификациите   съдържат   информация   за   функционирането   и   взаимодействието   на крайното   устройство   с   обществената   далекосъобщителна   мрежа   с   цел   установяване,

поддържане, освобождаване/разпадане на реални или виртуални връзки.

III. Дефиниции:

Network termination point (NTP): Физическа точка, в която на абоната е предоставен достъп до

обществената далекосъобщителна мрежа на оператора.

Интерфейс:  Физическа   точка  на   свързване,  в която на   абоната  е  предоставен достъп до

далекосъобщителната   мрежа   на   оператора.   Това   е   физическото   представяне   на  Network Termination Point (NTP).

1. Network Termination Point

Свързването става посредством балансирана  100 Оhm усукана  двойка, терминирана с  RJ45

конектор. Битовата скорост на линията може да бъде 10 или 100Мbit/s. Конекторите трябва да

са   свързани   към  Network   Terminating   and   Test  Apparatus   (NTTA)   /  Network   Terminating

Equipment, като се има в предвид затихването.  Детайлно описание на конектора е показано

по-долу:

Физическия интерфейс отговаря на стандарта: TIA/EIA-568-B

Сигнал Пин

ТХ+ 1 ,ТХ- 2 ,RX+ 3 ,- 4, - 5,RX- 6,- 7,- 8

2. Електрически характеристики на интерфейса

Формата на импулса при изходния порт трябва да бъде в съответствие с ITU-T G.703.

Цифровият сигнал на входния порт трябва да отговаря на параметрите, описани по-горе, и

компенсиран с параметрите на кабелния чифт, осъществяващ взаимната свързаност. Трябва

да се има предвид, че затихването на този чифт е функция на корен квадратен от честотата, и

при 1024кHz то трябва да бъде в границите от 0 , 6dB.

При определяне на това затихване трябва да се вземат под внимание и загубите, внесени от

наличието на цифров репартитор между устройствата на двете Страни.

За 10Mbit/s and 100Mbit/s цифрови линии интерфейсните характеристики трябва да са

според стандарта IEEE 802.3[1] (“Ethernet”).

3. Безопасност и електромагнитна съвместимост

Заземяването на външния проводник или на екрана трябва да отговаря на ITU-T G.703.

Работните напрежения за 10Mbit/s and 100Mbit/s линиини интерфейси са дефинирани в IEEE 802.3.

Мрежовото оборудване свързано с пускането в експлоатация на такъв вид интерфейси отговаря на рекущите регулации за електромагнита съвместимост.

Regulatory Compliance EN55022 (CISPR 22) – electromagnetic interference

EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – electromagnetic immunity

EN60950 (IEC950) – product safety

 

V. Допълнителна информация

Версия на документа:  1

Дата на последната актуализация: 04/20/2016

   "ГИГАМАКС ЕООД"

ул. „Ивайло“ 52

Бургас 8000

Телефон 0885759093